Välkommen       Kristdala       Näringsliv       Leva & Bo       Fritid & Kultur       Turism       Evenemang       Nyheter       Samhällsföreningen
 LOKAL UTVECKLINGSPLAN - KRISTDALABYGDEN 2014-2020
 Aktuellt
- Vår vision
- Senaste status
- Lokal utvecklingsplan 2014-2020

 Pågående aktiviteter
- Aktivitetsyta på Dämmen
- Badplats Råsvik
- Borgenär för Leader-projekt
- Cykelstig till Råsvik
- Distriktssköterska
- En säker skolväg
- Fibernätverk
- Husprojekt
- Kurser om närodlat
- Lokala producenter
- Motionsspår
- Samlingslokal Bråbogården
- Samlingslokal IOGT-NTO
- Samlingslokal Krokshultsgården
- Samlingslokal Sjövik
- Självservice ÅVC Kristdala
- Turistaktörer & AOAB
- Turistinformation på tyska & eng
- Vintervägstandard

 Kommande aktiviteter
- Anläggningsförbättringar
- Arbetslag inom kommunen
- Camping
- eHälsa
- Förnybar energi
- Kollektivtrafik
- Marknadsplats för försäljning
- Naturcenter i Bråbo
- Odling i pallkragar
- Paketering av besöksmål
- Resurser för marknadsföring
- Servicepunkt
- Ställplats för husbilar
- Torget
- Träffpunkt
- Utveckling av kultur & naturturism
- Vandringsleder
- WiFi i Kristdala centrum

 Avslutade aktiviteter
- Badplats Ishult
- Badplats Saxtorp
- Fritidsledartjänst
- Föreningsråd
- Företagsnätverk
- Försköning av torget
- Informationstavla
- Integrationsprojekt
- Landsbygdsutvecklare
- Mobilsamåkning
- Offentlig toalett
- Skötsel av kommunal mark
- Tipsrundor
- Turistbroschyr
- Ungdomar gör film
- Vykort
- Vägar
- Välkomstskyltar

 Arkiv Ett Oskarshamn
- Ett Oskarshamn
- Senaste nytt
- Mötesanteckningar
- Projekt, mål & vision


Motionsspår

MŚl

Upprustning av slingan för att främja folkhälsan

Aktivitet

Samhällsföreningen tog över drift och underhåll av Kristdalas motionsspår 2007. Motionsspåret, som är ca 2 km långt, slingrar sig genom den vackra skogen. Spårets början och slut ligger i slutet på Dalkroken det det finns en grusparkering.

Under Ett Oskarshamn har kommunen stöttat med 50 000 kr för upprustning och dessa pengar investerades under 2013 för att grovplanera slingan med grävmaskin samt förbättra parkeringen vid Dalkrokens vändplats. Under 2014 tilldelas Samhällsföreningen ett driftstöd på 25 000 kr till motionsspåret av fritidsförvaltningen. Pengarna används till att märka upp spåret, röja samt att komplettera den delen av slingan som har för lite stenmjöl.

Webb: Kristdala motionsspår

Kontaktperson

Mats Ström
Telefon: 070-761 42 34
E-post: mats@kristdala.se

Senaste status

2017-02-07: 2017 får Samhällsföreningen 3700 kr i driftstöd för slingan. Av dessa går 1000 kr till arrendet och resterande används för röjning. Motionsspåret kommer att få en upprustning med både bättre underlag och belysning. Enligt Fritidskontorets plan kommer arbetet att utföras hösten 2017. 2018 ökar driftstödet enligt det förslag som fritidskontoret har tagit fram.

2016-11-15: Under hösten 2017 kommer motionsspåret att uppgraderas enligt ny klassning vilket innebär bättre underlag och belysning. Mats har fått en kallelse till ett informationsmöte på fritidskontoret den 14 december.

2016-05-12: Majoriteten har valt att satsa 4,5 miljoner kronor på motionsspåren i kommunen. Beslutet innebär att motionsspåret i Kristdala kommer att uppgraderas med bättre underlag och belysning. Samhällsföreningen kommer att fortsätta med driften och få ett högre driftsbidrag så att motionsspåret kan hålla en högre standard.

2016-05-03: Kommunen och markägaren håller på med en rejäl röjning vid parkeringen på Dalkroken. Buskar och träd tas ner för att ge mer sol till de fastigheter som ligger närmast skogen.

2016-04-13: Under 2016 får Samhällsföreningen 3700 kr i driftstöd för slingan. Av dessa går 1000 kr till arrendet och resterande kommer att användas för röjning under sommarhalvåret. Underlaget är i gott skick så inga större insatser planeras under året.

2016-01-09: Under 2015 deltog Mats på möten med fritidskontorets arbetsgrupp för att ta fram ett underlag för kommunens motionsspår. Enligt förslaget som tagits fram så ska Kristdalas motionsspår få blå klassning med stolpar och elljus samt att föreningsdriften ska bibehållas.


Skribent: Annicka Gunnarsson
Uppdaterad: 2015-11-14
              VÅRA PARTNERS 2018

 Kristdala  Näringsliv  Leva & Bo  Fritid & Kultur  Turism  EvenemangBygd med historia och anor frŚn medeltiden

Rikt näringsliv med företag & föreningar

Trevligt samhälle med bra boende och service

Fritidsaktiviteter för såväl ung som gammal

Fina smultronställen och vacker natur
Besök något av våra årliga evenemangGULDSPONSORER 2018Notiser från Samhällsföreningen

Anmälan för barngympan är öppen! 2018-09-13

Hjälp till skördefesten önskas! 2018-09-09

Intresseanmälan för barngympa 2018-08-20

Aktuellt just nu

Lokal utvecklingsplan 2014-2020

Bli medlem i Samhällsföreningen!Följ oss på Instagram #kristdalabygden


Kristdala Samhällsförening

E-post: info@kristdala.se


Hyr en stuga i Kristdalabygden!

Turistbroschyr
Kristdala.se

Kristdala
Näringsliv
Leva & Bo
Fritid & Kultur
Turism
Evenemang
Nyheter

Hitta rätt

Hitta A-Ö
Webbplatskarta
Om webbplatsen

Sök på sajten

Följ oss

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube


Gör till startsida
   Copyright Bardic Design 2005-2018