Välkommen       Kristdala       Näringsliv       Leva & Bo       Fritid & Kultur       Turism       Evenemang       Nyheter       Samhällsföreningen
 LOKAL UTVECKLINGSPLAN - KRISTDALABYGDEN 2014-2020
 Aktuellt
- Vår vision
- Senaste status
- Lokal utvecklingsplan 2014-2020

 Pågående aktiviteter
- Aktivitetsyta på Dämmen
- Badplats Råsvik
- Borgenär för Leader-projekt
- Cykelstig till Råsvik
- Distriktssköterska
- En säker skolväg
- Fibernätverk
- Husprojekt
- Kurser om närodlat
- Lokala producenter
- Motionsspår
- Samlingslokal Bråbogården
- Samlingslokal IOGT-NTO
- Samlingslokal Krokshultsgården
- Samlingslokal Sjövik
- Självservice ÅVC Kristdala
- Turistaktörer & AOAB
- Turistinformation på tyska & eng
- Vintervägstandard

 Kommande aktiviteter
- Anläggningsförbättringar
- Arbetslag inom kommunen
- Camping
- eHälsa
- Förnybar energi
- Kollektivtrafik
- Marknadsplats för försäljning
- Naturcenter i Bråbo
- Odling i pallkragar
- Paketering av besöksmål
- Resurser för marknadsföring
- Servicepunkt
- Ställplats för husbilar
- Torget
- Träffpunkt
- Utveckling av kultur & naturturism
- Vandringsleder
- WiFi i Kristdala centrum

 Avslutade aktiviteter
- Badplats Ishult
- Badplats Saxtorp
- Fritidsledartjänst
- Föreningsråd
- Företagsnätverk
- Försköning av torget
- Informationstavla
- Integrationsprojekt
- Landsbygdsutvecklare
- Mobilsamåkning
- Offentlig toalett
- Skötsel av kommunal mark
- Tipsrundor
- Turistbroschyr
- Ungdomar gör film
- Vykort
- Vägar
- Välkomstskyltar

 Arkiv Ett Oskarshamn
- Ett Oskarshamn
- Senaste nytt
- Mötesanteckningar
- Projekt, mål & vision


Cykelstig till Råsvik

MŚl

Cykelstig för en säkare väg till Råsvik

Aktivitet

Kristdalabygdens skönhet befläckas något under sommarhalvåret när många av våra barn och ungdomar skall ta sig till vårt offentliga bad i Råsvik. Majoriteten av barn och ungdomar tar cykeln eller går ca 5 km. Här måste Oskarshamns kommun tillsammans med Trafikverket medverka till att en cykelväg kommer tillstånd.

Rapport : Trafikmiljö

Kontaktperson

Mats Ström
Telefon: 070-761 42 34
E-post: mats@kristdala.se

Senaste status

2017-04-11: En gång- och cykelväg till Råsvik skulle kosta 3,6 miljoner kronor enligt en notis i OT 2017-04-11. Tekniska kontoret har genomfört ett utredningsuppdrag för att ta reda på kostnaderna plus en tidplan för när det kan genomföras. Det kan bli dyrare då kommunen inte förfogar över all mark då ersättning för intrång inte är medräknat. Några medel för projektet är ännu inte avsatta.

2017-02-06: Tekniska kontoret har fått i uppdrag av Tekniska nämndens arbetsutskott att göra en utredning gällande en gång- & cykelväg till Råsviks badplats. Utredningen, som ska vara klar i maj 2017, innefattar en kostnadsberäkning samt en tidplan för genomförande av en eventuell gång- & cykelväg.

2016-05-12: På föreningsrådet enades föreningarna om att lyfta denna aktivitet till kommunen i samband med en utredning om cykelleder i kommunen. Cykelväg till Råsvik bör dock göras först, inte minst med tanke på de anläggningsförbättringar som kommer att genomföras på badplatsen 2016/2017.

2015-12-05: På LUP-mötet den 2 december lyftes denna aktivitet då nya möjligheter uppstått. Det har grävts fiber längs Oskarshamnsvägen så det har skapats förutsättningar för att anlägga en cykelstig till Råsvik. Uppskattningsvis så kan ca 95% skapas, dock inte i den farligaste kurvan då det är berg på ena sidan och ett stup på andra sidan. Kommunens planarkitekt Ing-Marie Söderblom arbetar med översiktsplanen och vid nästa möte så deltar Samhällsföreningen.


Skribent: Annicka Gunnarsson
Uppdaterad: 2017-02-12
              VÅRA PARTNERS 2018

 Kristdala  Näringsliv  Leva & Bo  Fritid & Kultur  Turism  EvenemangBygd med historia och anor frŚn medeltiden

Rikt näringsliv med företag & föreningar

Trevligt samhälle med bra boende och service

Fritidsaktiviteter för såväl ung som gammal

Fina smultronställen och vacker natur
Besök något av våra årliga evenemangGULDSPONSORER 2018Notiser från Samhällsföreningen

Anmälan för barngympan är öppen! 2018-09-13

Hjälp till skördefesten önskas! 2018-09-09

Intresseanmälan för barngympa 2018-08-20

Aktuellt just nu

Lokal utvecklingsplan 2014-2020

Bli medlem i Samhällsföreningen!Följ oss på Instagram #kristdalabygden


Kristdala Samhällsförening

E-post: info@kristdala.se


Hyr en stuga i Kristdalabygden!

Turistbroschyr
Kristdala.se

Kristdala
Näringsliv
Leva & Bo
Fritid & Kultur
Turism
Evenemang
Nyheter

Hitta rätt

Hitta A-Ö
Webbplatskarta
Om webbplatsen

Sök på sajten

Följ oss

Facebook
Instagram
Twitter
YouTube


Gör till startsida
   Copyright Bardic Design 2005-2018